Medische Encyclopedie – Overschiese Apotheek – Rotterdam

Overschiese Apotheek

Rotterdamse Rijweg 130 3042 AS Rotterdam Tel:010-4154422 Fax:010-4621007

Medische Encyclopedie

Inhoud

hydralazine

Hydralazine behoort tot de vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten van de slagaders waardoor de bloeddruk daalt.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk of hartfalen.

Wat doet hydralazine en waarbij gebruik ik het?

Hoge bloeddruk

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Behandeling
Meestal zal uw arts bij een te hoge bloeddruk eerst andere bloeddrukverlagende middelen voorschrijven. Artsen schrijven hydralazine pas voor als andere middelen onvoldoende werken of niet gebruikt mogen worden, of als de bloeddruk ernstig is verhoogd (hypertensieve crisis). Een hypertensieve crisis kan bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap ontstaan. Dit heet dan zwangerschapshypertensie of zwangerschapsvergiftiging. Deze laatste term is onjuist, omdat er geen sprake is van een vergiftiging.

Werking
Hydralazine verslapt de spieren in de wand van de slagaders. Hierdoor verwijden deze bloedvaten. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Hydralazine wordt altijd in combinatie met plasmiddelen en bètablokkers voorgeschreven, om zo bepaalde bijwerkingen van hydralazine af te zwakken.

Het middel begint direct te werken, na enkele dagen tot een week is het volledige effect van dit middel bereikt.

Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk dit middel elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit middel hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Lees meer over hoge bloeddruk . “

Hartfalen

Verschijnselen
Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

Oorzaken van hartfalen kunnen zijn een langdurig bestaande hoge bloeddruk, hartklepgebreken, vernauwing in de kransslagader, hartritmestoornissen of een hartinfarct.

Werking
Hydralazine verslapt de spieren in de wand van de slagaders. Hierdoor verwijden deze bloedvaten. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Het hart hoeft dan minder hard te pompen en de verschijnselen van hartfalen worden minder.

Behandeling
Artsen schrijven meestal als eerste plastabletten en ACE-remmers voor bij hartfalen. Vervolgens kunnen digoxine, spironolacton of nitraten worden toegevoegd. Als dit allemaal niet voldoende effect heeft, kan de arts hydralazine voorschrijven.

Hydralazine wordt altijd in combinatie voorgeschreven met nitraten, zoals isosorbidemononitraat of isosorbidedinitraat. Nitraten verwijden juist de gewone aders, in tegenstelling tot hydralazine dat de slagaders verwijdt. De combinatie van deze middelen vult elkaar aan bij de bestrijding van de klachten van hartfalen.

Lees meer over hartfalen . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid.

  Waarschuw dan een arts.

 • Verminderde aanmaak van rode en witte bloedcellen en van bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan bloedarmoede (te merken aan extreme vermoeidheid), een verminderde afweer tegen infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.

 • Psychische klachten.

  Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.

 • Seksuele stoornissen.

  Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

 • Overgevoeligheidsreacties. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen.

  In zeldzame gevallen ontstaat er koorts of een ernstige huidafwijking. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor hydralazine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

 • Hartkloppingen of een versnelde hartslag. Een versnelde hartslag kan bij mensen met hartkramp (angina pectoris) een aanval uitlokken.

  Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt. Uw arts schrijft meestal een bètablokker tegelijk voor om deze bijwerkingen te verminderen.

 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad.

  Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt. Uw arts schrijft meestal een bètablokker of een nitraat tegelijk voor om deze bijwerkingen te verminderen.

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree.

  Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het middel gewend is. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt.

 • Hoofdpijn, blozen en een rood gezicht.

  Meestal verdwijnen deze bijwerkingen weer vanzelf als uw lichaam gewend is geraakt aan dit middel. Blijft u last houden, raadpleeg dan uw arts.

 • Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel.

  Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel, binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit middel de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

 • Trillen en bibberen, en spierkramp.

 • Vasthouden van vocht. U merkt dat aan dikke enkels en benen.

  Uw arts schrijft meestal een plastablet voor om deze bijwerking te verminderen. Als u last blijft houden waarschuw dan uw arts.

 • Verstopte neus.

  Deze bijwerking gaat meestal over als uw lichaam aan het middel gewend is. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

 • Tintelingen in de ledematen of een doof gevoel.

  Dit wijst op een aandoening van het zenuwstelsel. Neem dan contact op met uw arts. Soms kan gebruik van vitamine B6 (pyridoxine) de bijwerking op het zenuwstelsel verminderen.

Bij langdurig gebruik gedurende meer dan 6 maanden:

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Chronische ontsteking van de huid en soms ook van gewrichten, nieren, lever en andere organen.

  Als deze verschijnselen ontstaan, moet u direct stoppen met het gebruik en uw arts waarschuwen. Na stoppen, verdwijnt deze bijwerking meestal weer geleidelijk. Indien langdurige behandeling nodig is, zal de arts uw bloed regelmatig onderzoeken om deze bijwerking tijdig op te sporen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik hydralazine gebruiken met andere medicijnen?

Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen kunnen de duizeligheid door dit middel versterken. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een bloeddrukverlagend middel gebruikt en u nu voor het eerst hydralazine hierbij krijgt.

De bloeddruk kan de eerste keren dat u hydralazine gebruikt te veel dalen, waardoor u erg duizelig kunt worden of zelfs flauw kunt vallen. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan voorkomen dat u de eerste dagen dat u dit middel gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat bij gebruik van dit medicijn tijdens het derde trimester van de zwangerschap een risico bestaat op bijwerkingen bij het kind. Zoals een vertraagde hartslag en afwijkingen in het bloedbeeld. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u of uw baby is als u met het medicijn stopt. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Er zijn tot nu toe geen bijwerkingen bij het kind gemeld. U kunt na overleg met uw arts borstvoeding (blijven) geven. Mogelijk zal uw arts uw baby extra controleren.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden. Gebruik dit middel na het eten, u heeft dan minder last van de maagdarmklachten. Bovendien is dan de opname in het lichaam beter.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken, aan de hand van de resultaten.

 • Hoge bloeddruk: een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
 • Hartfalen: een behandeling voor hartfalen is meestal langdurig.
Terug naar overzicht